Our Newsletter

2019 Thailand Enterprise Innovation Award

ข้อกำหนดในการส่งชื่อเข้าร่วม

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งชื่อเข้าร่วมชิง และชนะรางวัล
 • บริษัทผู้มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลเป็นบริษัทที่ดำเนินการภายในประเทศไทย
 • ข้อมูลของผู้สมัครจะเปิดเผยเฉพาะคณะกรรมการตัดสินอย่างเป็นความลับ
 • ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และส่งให้กับบริษัทผู้จัดงานภายในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลแก่ผู้ชนะภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

ผู้เข้าร่วมชิงรางวัล 2019 Thailand Enterprise Innovation

แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน
1. รายละเอียดผู้เสนอชื่อเข้าร่วมชิงรางวัล
2. รายละเอียดบริษัทผู้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Enterprise Innovation
3. รายละเอียดเพื่อติดต่อผู้ชนะรางวัล
 • รายละเอียดผู้เสนอชื่อเข้าร่วมชิงรางวัล

 • รายละเอียดบริษัทผู้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Enterprise Innovation

 • ไกด์ไลน์: ย่อหน้าด้านล่างควรให้ข้อมูลเบื้องต้นสั้นๆเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทผู้ท้าชิง และเหตุผลที่บริษัทผู้ท้าชิงตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
 • ไกด์ไลน์: ย่อหน้าด้านล่างควรอธิบายขั้นตอนการดำเนินการริเริ่มในดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
 • ไกด์ไลน์: ย่อหน้าด้านล่างควรอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดริเริ่มการแปลงดิจิตอล ตัวชี้วัด และเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างประสิทธิภาพในอดีต และปัจจุบัน
 • แนวทาง: ย่อหน้าด้านล่างควรอธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการขยายขนาด (Scalability) ของความคิดริเริ่มในดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และเหมาะสมกับแผนงานขนาดใหญ่อย่างไร หรือความคิดริเริ่มนี้สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างไร
 • ไกด์ไลน์: ย่อหน้าด้านล่างอธิบายถึงหน่วยงานภายนอก (เวนเดอร์, ที่ปรึกษา) และทรัพยากรภายใน (แผนกอื่นๆ) และวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในความสำเร็จ
 • รายละเอียดเพื่อติดต่อผู้ชนะรางวัล

  กรุณากรอกข้อมูล หากข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ให้ในส่วนที่ 1

 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจสมัครชิงรางวัลนี้ เราจะติดต่อท่าน หากองค์กรของท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล Thailand Enterprise Innovation 2019