Our Newsletter

2020 Thailand Enterprise Innovation Award

ผู้เข้าร่วมชิงรางวัล 2020 Thailand Enterprise Innovation

แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน
1. รายละเอียดผู้เสนอชื่อเข้าร่วมชิงรางวัล
2. รายละเอียดบริษัทผู้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Enterprise Innovation
3. รายละเอียดเพื่อติดต่อผู้ชนะรางวัล
  • รายละเอียดผู้เสนอชื่อเข้าร่วมชิงรางวัล

  • รายละเอียดบริษัทผู้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Thailand Enterprise Innovation

  • ไกด์ไลน์: ย่อหน้าด้านล่างควรให้ข้อมูลเบื้องต้นสั้นๆเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทผู้ท้าชิง และเหตุผลที่บริษัทผู้ท้าชิงตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
  • แนวทาง: ย่อหน้าด้านล่างคือข้อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะนำไปใช้ในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตัล เหตุใดผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันนี้จึงมีความแปลกใหม่หรือแปลกใหม่เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด การใช้งานโซลูชันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้หรือลูกค้าอย่างไร รวมถึงพูดถึงการใช้ฟรอนเทียร์เทคโนโลยี เช่น IoT, AI, Robotics, Immersive Tech, Blockchain เป็นต้น
  • ไกด์ไลน์: ย่อหน้าด้านล่างควรอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความคิดริเริ่มการแปลงดิจิตอล ตัวชี้วัด และเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างประสิทธิภาพในอดีต และปัจจุบัน
  • แนวทาง: ย่อหน้าด้านล่างควรอธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการขยายขนาด (Scalability) ของความคิดริเริ่มในดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และเหมาะสมกับแผนงานขนาดใหญ่อย่างไร หรือความคิดริเริ่มนี้สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างไร
  • ไกด์ไลน์: ย่อหน้าด้านล่างอธิบายถึงหน่วยงานภายนอก (เวนเดอร์, ที่ปรึกษา) และทรัพยากรภายใน (แผนกอื่นๆ) และวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในความสำเร็จ
  • รายละเอียดเพื่อติดต่อผู้ชนะรางวัล

    กรุณากรอกข้อมูล หากข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ให้ในส่วนที่ 1